วัสดุปิดแผลพุพองจากเมือกแมงลักและสารสกัดว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรวัญ ชินวัฒนกาญจน์, เยาวลักษณ์ ภูศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผลติดเชื้อน่ากลัวกว่าที่คิด แผลติดเชื้อ คือบาดแผลที่มีเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ผิวหนังทำให้มีอาการผิดปรกติต่าง ๆ บริเวณบาดแผล และอาจมีอาการป่วยอื่น ๆ ร่วมด้วย การติดเชื้อสามารถแพร่กระจายสู่เนื้อเยื่อที่อยู่ลึกลงไปใต้ผิวหนังทำให้เกิดเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ (Cellulitis)ภาวะแผลติดเชื้อรุนแรงจนกลายเป็นบาดทะยัก หรือเกิดการติดเชื้อลุกลามจนเกิดโรคแบคทีเรียกินเนื้อหรือโรคเนื้อเน่า(Necrotizing Fasciitis) ส่งผลให้ผิวหนังเกิดความเสียหายเนื้อเยื่อตาย และหากลุกลามกระจายเข้าสู่กระแสเลือดอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ สาเหตุที่ทำให้เกิดแผลติดเชื้อเกิดจากการสะสมและการเพิ่มจำนวนของเชื้อจุลินทรีย์บนผิวหนัง มือ และวัสดุปิดแผล แล้วเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผลที่เกิดขึ้น ยิ่งหากวัสดุปิดแผลที่ใช้ไม่มีคุณภาพจะกลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียและเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเป็นจำนวนมาก โดยเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดแผลติดเชื้อมากที่สุดคือ เชื้อสแตฟฟีโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus Aureus) ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรค (pathogen) ที่สำคัญในอาหาร ปัจจุบันได้มีการคิดค้นยาปฏิชีวนะต่างๆออกมาเพื่อใช้รักษาอาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย โดยตัวยาที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ Penicillin (เพนิซิลลิน)

บาดแผลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุดคือแผลพุพอง แผลสด หรือแผลที่มีความชื้นมาก เป็นแผลกว้างจะเสี่ยงต่อการสะสมของแบคทีเรีย โดยเฉพาะแผลพุพองเนื่องจากเป็นแผลที่เกิดจากการสัมผัสโดนความร้อนทำให้ผิวหนังพุพองลอกหลุดออกมาแบคทีเรียจึงสามารถเข้าสู่ผิวหนังได้ง่าย วัสดุปิดแผลส่วนใหญ่ในปัจจุบันเช่น ผ้าพันแผล ผ้าก๊อซ พลาสเตอร์ไม่เหมาะสำหรับการนำมาปิดแผลพุพอง เนื่องจากบาดแผลมีความชื้นมากเมื่อนำวัสดุปิดแผลที่มีลักษณะเป็นเส้นใยไปติดจะทำให้แผ่นปิดแผลติดกับบาดแผลได้ง่าย ทำให้เจ็บแผลและอาจทำให้เกิดแผลอักเสบตามมา

ว่านหางจระเข้ ( aloe vera ) เป็นสมุนไพรที่มักถูกนำไปใช้ในการรักษาแผลพุพอง เนื่องจากมีลักษณะเป็นน้ำเมือกใสและเย็น จึงช่วยบรรเทาความร้อนของบาดแผล และช่วยรักษาบรรเทาอาการบาดเจ็บของบาดแผล เนื่องจากมีสาร Aloctin A เป็นสารที่สามารถรักษาโรคหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็ง โรคผิวหนัง หรือแม้แต่รักษาอาการแพ้ต่างๆ อีกทั้งว่านหางจระเข้มียังส่วนช่วยยับยั้งการติดเชื้อ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแผลติดเชื้อ ช่วยลดรอยแผลเป็นให้จางลง

คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะทำวัสดุปิดแผลพุพองจากว่านหางจระเข้ และได้นำเอาเมือกเม็ดแมงลักมาเป็นตัวช่วยคงรูปร่างให้แก่วัสดุปิดแผล ผสมตัวยาปฏิชีวนะเพนิซิลลิน และทำการขึ้นรูปโดยใช้ตัวผสานจากธรรมชาติ โดยจะทำการศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเมือกแมงลักและสารสกัดว่านหางจระเข้เพื่อให้ได้วัสดุปิดแผลที่มีคุณภาพดีที่สุด มีลักษณะเป็นเจลบางใสสามารถมองเห็นอาการของบาดแผลได้ มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสแตฟฟีโลค็อกคัส ออเรียสซึ่งเป็นสาเหตุหลักของแผลติดเชื้อ และช่วยรักษาอาการบาดเจ็บได้