การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ถั่วเขียวต้มน้ำตาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คณินท์ ขำอิ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีพร ผดุงสงฆ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาถั่วเขียวต้มปราศจากน้ำตาล โดยใช้สารทดแทนความหวานที่ไม่มีผลต่อการกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลิน เช่น น้ำตาลอิริทริทอล _(_Erythritol Powder) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ รวมทั้งถั่วเขียวเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีที่ให้พลังงานสูง สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น การแปรรูปถั่วเขียวให้อยู่เป็นเยลลี่ ทำให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย พกพาได้ง่ายและสะดวกในการรับประทานได้ทุกที่

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ถั่วเขียวต้มปราศจากน้ำตาลโดยให้สารทดแทนความหวานแทนน้ำตาลและเพิ่มสีสันที่สวยงามโดยใช้สมุนไพรแทนสารปรุงแต่งสีและกลิ่นสังเคราะห์ลงในผลิตภัณฑ์เยลลี่เพื่อเพิ่มลักษณะเนื้อสัมผัสและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เยลลี่ ซึ่งนอกจากจะได้รับคาร์โบไฮเดรตจากผงวุ้นแล้วยังมีโปรตีนที่ได้จากถั่งเขียว วิตามินเกลือแร่และคุณประโยชน์จากสมุนไพรให้แก่ผู้บริโภค