เครื่องช่วยผู้พิการที่ไม่สามารถขยับตัวได้ด้วยการสื่อสารด้วยคลื่นสมอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุพงษ์ สภานนท์, นายธนภัทร ดิฐษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาพันธ์ จันทะคุณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือผู้พิการจะสามารถพัฒนาเพื่อให้ผู้พิการสามารถดูแลตัวเองได้เบื้องต้นเช่น การบังคับแขนกลเพื่อหยิบยาหรือหยิบสิ่งของ การขยับรถวีลแชร์ผ่านคลื่นไฟฟ้าสมอง เป็นต้น ด้วยหลักการตรวจจับคลื่นสมองโดยให้มีการ Machine Learning เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลและนำมาปรับใช้ให้เกิดความเสถียรภาพมากที่สุด