การจำลองแรงโน้มถ่วงในสภาวะไร้น้ำหนักเพื่อสุขภาพของนักบินอวกาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปีเทอร์ โรรอฟ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชุดา งามแว่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จำลองแรงโน้มถ่วงในสภาวะไร้น้ำหนักโดยการใช้แรงเหวี่ยงจากการหมุนแกนกลาง โดยแกนกลางจะถูกควบคุมให้อยู่กับที่ แบ่งแยกให้มีพื้นที่สำหรับสภาวะไร้น้ำหนักและสภาวะแรงโน้มถ่วงคล้ายโลก เพื่อสุขภาพของนักบินอวกาศที่อาศัยอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักเป็นเวลานาน