การยับยั้งการทำงานของเกล็ดเลือดจากสารสกัดถั่วลิสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชกานต์ อินทร์กานอน, ณัฐฐริณีย์ ชัยพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์, ชยรพ คงดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกล็ดเลือดมีความสำคัญต่อกระบวนการห้ามเลือดขั้นปฐมภูมิโดยอาศัยการเกาะติดของเกล็ดเลือดกับหลอดเลือด การกระตุ้นเกล็ดเลือด และการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดทำให้เป็นก้อนลิ่มเลือดอุดบาดแผลในบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ แต่ในสภาวะที่มีการทำงานของเกล็ดเลือดมากกว่าปกติ จะเสี่ยงทำให้เลือดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

​​ปัจจุบันมีการใช้ยาต้านการทำงานของเกล็ดเลือดในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสองและหัวใจยาดังกล่าว ซึ่งยาดังกล่าวส่งผลอันไม่พึงประสงค์และมีอาการข้างเคียง เช่น มีไข้ หนาวสั่น มีผื่น ท้องร่วง หน้าบวมมือบวม แน่นหน้าอก หายใจถี่ไปจนถึงปัสสาวะเป็นเลือดได้ จากการสืบค้นขอมูลพบว่าถั่วลิสงเป็นพืชในตระกูลถั่วและเป็นพืชที่พบได้ในท้องถิ่น ถั่วลิสงมีสารฟวาโวนอยด์และสติลบีนอยด์ โดยสารที่อยู่ในกลุ่มฟวาโวนอยด์ อัลคาลอยด์ สติลบีนอยด์ และเทอร์บีนอยด์ มีฤทธิ์ต้านการทำงานของเกล็ดเลือด