หมึกจากเส้นผม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานันทน์ มีสกุล, ฐิติพร ติยะพานิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชกานต์ อุปสรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเส้นผมที่ถูกตัดที่มีขนาดเล็กเป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยส่วนใหญ่ก็จะนำไปทำลาย โดยแต่ละปีมีปริมาณเส้นผมจำนวนมากที่ถูกทำลาย ดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงเล็งเห็นความสำคัญในการนำเส้นผมเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเราพบว่าเส้นผมมีองค์ประกอบหลนักคือ โปรตีน ไฟเบอร์ ไขมัน ซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นผมเหล่านั้นโดยการมาทำหมึก