การเสริมสร้างสุขภาพผิวด้วยไคโตซาน-เซลลูโลสไฮโดรเจล: การปรับสูตรให้เหมาะสมและการประเมินความเข้ากันได้ทางชีวภาพและคุณสมบัติในการให้ความชุ่มชื้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรุโณทัย วัสโสสะ, ชณิษา อ้นเอี่ยม, สุทธาทิพย์ จันทร์เทียน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพัตรา ม่วงงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การแสวงหาวิธีแก้ปัญหาสุขภาพผิวที่ดีขึ้นและการดูแลผิวได้นำไปสู่การสำรวจวัสดุและสูตรใหม่ๆ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์นี้เจาะลึกถึงขอบเขตของไคโตซาน-เซลลูโลสไฮโดรเจล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพผิวผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพสูตรอย่างพิถีพิถันและการประเมินความเข้ากันได้ทางชีวภาพและคุณสมบัติในการให้ความชุ่มชื้นอย่างครอบคลุม ไคโตซานและเซลลูโลส ซึ่งเป็นโพลิเมอร์จากธรรมชาติ 2 ชนิด เป็นรากฐานที่สำคัญของสูตรไฮโดรเจลของการศึกษานี้ การทำงานร่วมกันระหว่างวัสดุเหล่านี้ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ไฮโดรเจลที่ให้ประโยชน์หลายประการต่อสุขภาพผิว กระบวนการปรับสูตรให้เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการควบคุมความเข้มข้นของโพลิเมอร์ สารเชื่อมโยงข้าม และสารเติมแต่งอื่นๆ เพื่อให้ได้ความสมดุลที่เหมาะสมที่สุดระหว่างความสมบูรณ์ของโครงสร้าง คุณสมบัติการไหล และคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับผิวหนัง ความเข้ากันได้ทางชีวภาพซึ่งเป็นข้อพิจารณาพื้นฐานในการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ได้รับการประเมินเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความเหมาะสมของไฮโดรเจลสำหรับผิวมนุษย์ การประเมินประกอบด้วยการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์และการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังเพื่อประเมินผลกระทบของไฮโดรเจลต่อความมีชีวิตของเซลล์และศักยภาพในการระคายเคืองต่อผิวหนัง การให้ความชุ่มชื้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสุขภาพผิวได้รับการประเมินอย่างพิถีพิถันด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงการวัดการสูญเสียน้ำในผิวหนังและการประเมินระดับความชุ่มชื้น ความสามารถของไฮโดรเจลในการรักษาและเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวเป็นเกณฑ์สำคัญในการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว งานวิจัยนี้มีส่วนสนับสนุนความก้าวหน้าของวิทยาการการดูแลผิวด้วยการนำเสนอแนวทางที่ครอบคลุมในการเสริมสร้างสุขภาพผิวผ่านไคโตซาน-เซลลูโลสไฮโดรเจล สูตรที่เหมาะสมที่สุดและการประเมินความเข้ากันได้ทางชีวภาพและคุณสมบัติในการให้ความชุ่มชื้นอย่างถี่ถ้วนสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการรวมศักยภาพของไฮโดรเจลเหล่านี้ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิว การค้นพบนี้มีความสำคัญไม่เพียง แต่สำหรับการใช้เครื่องสำอางเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแทรกแซงการรักษาที่มุ่งจัดการกับสภาพผิวต่างๆ และส่งเสริมสุขภาพผิวโดยรวม