การศึกษาธาตุองค์ประกอบของกระจุกดาวทรงกลม M80

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฎฐณิชา วาสะศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิษณุ ศรีกระกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากกระจุกดาวทรงกลมเป็นวัตถุที่มีดาวฤกษ์จำนวนมากอาศัยอยู่และเป็นกลุ่มของดาฤกษ์ราวๆหมื่นหรือแสนดวงที่มากระจุกรวมกันซึ่งกระจุกดาวทรงกลมมีอายุระหว่าง 12-20 ล้านปี ข้าพเจ้าจึงต้องการทราบว่าองค์ประกอบธาตุทั้งตรงใจกลางและรอบนอกจะมีองค์ประกอบธาตุเดียวกันหรือไม่ ข้าพเจ้าจึงเริ่มวางแผนเก็บข้อมูลโดยใช้ซีซีดีสเปกโตรกราฟต่อกับกล้องโทรทรรศน์ ขนาด0.7เมตร จากหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา วิธีการศึกษา

1.วางแผนเก็บข้อมูลของวัตถุ

2.เตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ

3.ถ่ายภาพกระจุกดาวทรงกลม M80 โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ 0.7 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ต่อด้วยซีซีดีสเปกโตรกราฟและโปรแกรม Audula

4.ประมวลผล ด้วยโปรแกรม Visual spec

5.สรุปผล