เครื่องป้องกันน้ำล้น​อัตโนมัติ​

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คเณศ จุลยก, สลัยลา คาวิจิตร, พาชนะ โลหกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รชต ปานบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์ป้องกันน้ำล้นอัตโนมัติ ได้จัดทำขึ้นเพื่อทำการศึกษาและประดิษฐ์สร้างอุปกรณ์ในการป้องกันน้ำล้นจากระดับน้ำที่เราต้องการภายในบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งปัญหาที่มักพบบ่อยๆ คือปัญหาน้ำล้นบ่อ ที่เนื่องมาจากฝนตกหนัก รวมทั้งจากการเปิดน้ำใส่บ่อแล้วลืมปิด ทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อ ออกมาจากบ่อ และตายในที่สุด นอกจากนั้นเพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้หลักการของวงจรสวิตซ์ตัดต่ออัตโนมัติใช้ในเครื่องป้องกันน้ำล้นจากระดับน้ำในบ่อ และเพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันน้ำล้นที่มีราคาถูก และไม่ยุ่งยากในการผลิต

อุปกรณ์ป้องกันน้ำล้นบ่อ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยในการรักษาระดับน้ำในบ่อให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้ โดยอุปกรณ์จะทำการสูบน้ำออกเมื่อปริมาณน้ำในบ่อเพิ่มสูงขึ้นเกินระดับที่กำหนด และอุปกรณ์ใช้ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นราคาถูก ไม่ต้องใช้ความรู้ขั้นสูงในการผลิต ง่ายต่อการใช้งานและบำรุงรักษา และใช้เวลาไม่นานในการประดิษฐ์ ไม่ยุ่งยากในการใช้งาน เป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลบ่อปลาตลอดจนเกษตรกรที่เลี้ยงปลาสวยงามขาย