เช็คสุขภาพง่ายๆด้วยตัวคุณ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตย​ชญ​์ ลันดา, ณัฐพล รัตนชู, ธันยากร จันแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรีย์ ลันดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพหรือมีโรคประจำตัว

อันได้แก่ โรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด เป็นต้น เราจึงได้คิดค้นโปรแกรมหรือแอปโดยมีจุดประสงค์ได้แก่ 1.สร้างแอพพลิเคชั่นหรือแชทบอทเพื่อการวิเคราะห์สุขภาพจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต 2.วิเคราะห์แนวโน้มของการเกิดโรคจากพฤติกรรม เช่นโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูงโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือไขมันพอกตับ