การผลิตเเผ่นปิดเเผลจากว่านหางจระเข้​เเละเส้นใยอ้อดิบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิกานต์ อินทรทอง, อริษา ไชยยะ, วรรธก ชูส่งเเสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกอบกิจ แหลมม่วง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสนอการศึกษาการสมานและรักษาแผลจากกการผลิตแผ่นปิดแผลที่สกัดจากว่านหางจระเข้และเส้นใยอ้อดิบจัดทำตามการเรียนรู้จากกิจกรรมโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี