แอพพลิเคชั่นสุ่มอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อักษราภัค สหารัตน์, ธัญญรัตน์ สุตะภักดิ์, กษิรา วันคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ ธานี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำนาจเจริญ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาสุขภาพสามารถเกิดขึ้นได้จากคำถามว่า กินไรดี เพราะเมื่อเราไม่รู้จะกินอะไร ก็ไปจบที่การกินอาหารซ้ำๆ เดิมๆ การทานอาหารซ้ำๆ อาจเกิดขึ้นได้กับคนที่มีพฤติกรรมเลือกกินอาหาร ไม่ชอบลองทานอาหารที่ไม่คุ้นชิน หรือลองของใหม่ๆ บางครั้งเพียงเพราะรูปร่างหน้าตาอาหารจานนั้นไม่น่าทานก็เลี่ยงที่จะทาน หรือคนที่ยึดติดเมนูที่ถูกปาก ทั้งหมดนี้ไม่เป็นปัญหา หากคุณยังคงได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วนภายใต้จานอาหารที่คุณกินประจำ

สำหรับบางคนที่ชอบทานอาหารซ้ำๆ เดิมๆ และเป็นอาหารที่ได้รับโภชนาการไม่ครบถ้วน หรือได้รับสารอาหารบางอย่างเกินพอดี เช่น ทานหมูกรอบ ของทอดเป็นประจำ บ่อยๆ เข้าก็กลายเป็นพลังงานส่วนเกิน และสะสมในร่างกายในรูปแบบของไขมัน จนเป็นที่มาของโรคอ้วน และนักโภชนาการบางคนบอกว่า การทานอาหารบางประเภทซ้ำๆ ก่อให้เกิดความผิดปกติกับกระบวนการเผาผลาญได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยระบุว่า สำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักแล้ว หากทานอาหารซ้ำๆ จะทำให้ลดน้ำหนักได้ยากกว่าการหมุนเวียนเปลี่ยนอาหาร หรือเลือกทานอาหารที่หลากหลายภายใต้คำว่า “อาหารที่มีประโยชน์”

ดังนั้น ผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่น Random food เพื่อแนะนำอาหารที่สามารถเลือกสุ่มทานได้ โดยใช้โปรแกรม Thunkableและ app glidercv ในการสร้างแอพพลิเคชั่นนรูปแบบของ แอพสุ่ม ได้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงประโยชน์ของอาหารแต่ละชนิดได้โดยง่ายและยังใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพได้