อุปกรณ์กรองอากาศระบบ HEPA และระบบกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติพงศ์ ลีลาจิรวัฒน์, พิสิษฐ์ ชาวสวน, พิทักษ์ ทุนเกิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมิกา ทองสี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เน้นการพัฒนาอุปกรณ์กรองอากาศระบบ HEPA และระบบกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ purify อากาศภายในห้องหรือพื้นที่ที่สนใจ โดยอุปกรณ์นี้คาดว่าจะช่วยลดการกระจายของอนุภาคมลพิษและป้องกันการแพร่กระจายของกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ผลการวิจัยและพัฒนาอาจมีผลดีต่อสุขภาพและความสะอาดของสภาพแวดล้อมภายในห้องหรือพื้นที่ที่ใช้งาน การเลือกใช้เทคโนโลยีและวัสดุที่เหมาะสมจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและยังคงค่าใช้จ่ายในระดับย่อมเยาว์ต่อผู้ใช้งานตามที่ต้องการเสมอ บทคัดย่อนี้เน้นถึงความสำคัญของโครงงานและประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมของเราทั้งหมด