ประตูรั้วบ้านอัตโนมัติจดจำรถ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ก้องภพ มะลิมาศ, ศุภวิชญ์ ภักดีไทย, พีรพัฒน์ เลี้ยววรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาคิน สัจจะเขตต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน ประตูรั้วบ้านอัตโนมัติจดจำรถ Automatic gate with Car Recognition

หลักการทำงาน ใช้ Raspberry Pi 4 ในการประมวลผล

จะใช้กล้องตรวจจับวัตถุแล้วดูที่เลขทะเบียน เทียบออกมาเป็นตัวหนังสือว่าตรงกับข้อมูลหรือไม่

รวมถึงตรวจสอบลักษณะของรถเพื่อป้องกันการปลอมแปลง

ระบบเสริมต่างๆ

1.สามารถเลือกเปิดหรือปิดระบบตรวจสอบอัตโนมัติได้ โดยยังสามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือได้

2.สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานได้เมื่อประตูถูกเปิด พร้อมกับส่งรูปภาพด้วย

3.กันประตูชนกับวัตถุอื่นๆเมื่อประตูกำลังปิด

4.ตั้ง sleep mode สำหรับเวลาที่ไม่ใช้งาน โดยกำหนดเองจากผู้ใช้งาน

ปัญหาที่คาดว่าจะพบ

1.คาดว่าในตอนที่แสงน้อย หรือฝนตก ประสิทธิภาพในการทำงานจะด้อยลงกว่าตอนที่มีแสงแดด

2.ในกรณีที่ไฟฟ้าดับจะไม่สามารถใช้งานได้

3.การปลอมแปลงป้ายทะเบียน

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาที่ 1 ในกรณีแสงน้อยที่ทำให้การตรวจสอบของเซนเซอร์ขัดข้องให้เปลี่ยนไปใช้ในแอพพลิเคชั่นแทน

ปัญหาที่ 2 จะใช้แบตเตอรี่สำรองในการสำรองไฟ แต่ในกรณีที่ไฟดับนานมากๆจนแบตเตอรรี่สำรองหมดจะใช้ประตูเล็กในการเข้าไปข้างในเพื่อปลดไม่ให้เฟืองล็อคแล้วดึงเปิดตามปกติ

ปัญหาที่ 3 จะใช้การตรวจสอบรูปพรรณสันฐานของรถว่าเหมือนกันกับรถในฐานข้อมูลหรือไม่ และในกรณีที่ออกจากบ้านเป็นเวลานานก็สามารถปิดระบบตรวจสอบอัตโนมัติได้เช่นกัน