ทุ่นลอยวัดระยะไฟรั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิ่งกมล อยู่ยอด, สุกฤษฎิ์ เเย้มวงษ์, พิรสิทธิ์ พัทส์ธีรา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรศักดิ์ กรดแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุกครั้งที่เกิดเหตุอุทกภัยนั้นจะมีหลายครอบครัวที่ประสบับความลำบากครอบครัวบางหลัง

อาจไม่เจอแค่เพียงปัญหาน้ำท่วมเพียงเท่านั้นแต่อาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับไฟรั่วภายในบ้านหรืออาคารโดยการเกิดไฟรั่วขณะเกิดอุทกภัยนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นอย่างมากเพราะหากเกิดไฟฟ้ารั่ว

เราไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะไม่มีอะไรบอกได้ว่าเมื่อไหร่ที่ไฟเจอกับน้ำเมื่อไหร่เราไม่มามารถที่จะรู้ว่า

หากเห็นว่าน้ำนั้นท่วมบนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านแต่เรานั้นไม่สามารถรู้ได้ว่าระยะเท่าไหร่ถึงจะมีความปลอดภัยต่อตัวผู้คน โดยก่อนหน้านี้ได้มีสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างมาวัดระยะภัยอันตรายที่มาจากไฟฟ้ามาก่อนหน้า

โดยส่วนใหญ่นั้นสร้างระยะอยู่ที่2เมตร ซึ่งนั้นอาจเพียงพอสำหรับบางสถานการณ์ เราจึงคิดนำมาพัฒนาต่อโดยการสามารถที่ปล่อยให้ทุ่นตรวจลอยไปตรวจหาและดึงกลับมาเหามะกับอีกสถานการณ์หนึ่ง การจัดทำพัฒนานี้เพื่อการปกป้องและป้องกันผู้คนในชุมชนให้ระวังเกี่ยวกับไฟฟ้ากับอุทกภัย