การสกัดสารจากเมล็ดมะละกอและพืชตระกูลกะหล่ำเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Ralstonia solanacearum ที่ส่งผลต่อต้นมะเขือเทศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติภา กรธนกิจ, ปฏิญญา ราชชมภู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สกัดสารจากเมล็ดมะละกอและกะหล่ำปลี เพื่อทำการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Ralstonia solanacearum ที่ส่งผลต่อมะเขือเทศ