เตาความร้อนแบบพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรพล ล้ำชัยภูมิ, ณัชชา คิดรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยยศ คุณแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาหารจัดเป็น 1 ใน ปัจจัยสี่ของมนุษย์ที่ช่วยในการดำรงชีวิต อีกทั้งการที่รับประทานอาหารยังช่วยในการฟื้นฟูความเหนื่อยล้า ไม่เพียงแค่นั้นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ยังช่วยในการเยียวยาสภาพจิตใจที่เหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตประจำวัน แต่หากมนุษย์ขาดสิ่งที่เรียกว่าอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เนื่องจากขาดพลังงานในการใช้ชีวิต ซึ่งมีหลายครั้งที่คนเราไม่สามารถปรุงสุกใหม่เพื่อรับประทานได้ เช่น การไปตั้งแคมป์ในป่า การเดินทางใกล้ หรือในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟได้

มนุษย์ใช้ไฟในการปรุงอาหารมาตั้งแต่โบราณกาล ไฟจึงจัดเป็นส่วนหนึ่งในการปรุงอาหารและหากขาดซึ่งไฟแล้ว ก็จะไม่สามารถปรุงอาหารให้สุกได้ ซึ่งหากคุณใช้ไฟในการปรุงอาหารก็อาจเกิดอันตรายได้เนื่องจากเป็นไฟ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีสินค้ามากมายออกมาที่สามารถปรุงอาหารโดยอาศัยความร้อนจากไฟฟ้าในครัวเรือน แต่ถ้าคุณไม่มีไฟฟ้า หรือไปอยู่ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าคุณก็ไม่สามารถใช้งานสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นได้ เมื่อไม่สามารถปรุงอาหารให้สุกได้ก็จะเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพขึ้นได้

จากปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะจัดทำเตาทำความร้อนแบบพกพาขึ้นมา เพื่อให้สามารถพกพาไปได้ในหลายสถานที่และสามารถปรุงอาหารให้สุกสดใหม่ได้ และยังทำให้ความเสี่ยงในการทำอาหารลดลงเพราะไม่ได้ใช้ไฟในการปรุงอาหารแต่หันมาให้ไฟฟ้าแทน โดยใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์ และมาแปลงให้มีกำลังไฟเพียงพอที่จะแปลงเป็นความร้อนในปริมาณที่ทำให้อาหารสุกได้