การพัฒนาลิปบาล์มจากไขรำข้าวที่มีส่วนผสมจากสารสกัดกัญชา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิมาพร ไม้เท้าทอง, มีน โชติณภาลัย, โชติกา รอสูงเนิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิไลลักษณ์ ศิริสุรวงศ์, มณฑารพ ยมาภัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ริมฝีปากจะแตกต่างจากผิวบริเวณอื่น คือ ริมฝีปากมีชนั้ ผิวนอกบาง (Stratum corneum) เป็นผลให้ความชุ่มชื้นระเหยจากริมฝีปากได้รวดเร็วกว่าผิวหนังบริเวณใบหน้าถึง2 เท่าทำให้ริมฝีปากแห้งและแตกอีกทั้งบริเวณริมฝีปากมีปริมาณเม็ดสีเมลานินน้อยจึงไม่สามารถป้องกันแสงแดดได้ เมื่อริมฝีปากถูกแสงแดดทำลาย จะมีสีคลา้ ขนึ้ หรือมีรอยร่องลึก และเหี่ยวย่นเมื่ออายุมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มมีความนุ่มชุ่มชื่นที่ถูกนำมาใช้กับบริเวณริมฝีปาก หรือบริเวณอื่น ๆ ของร่างกายเพื่อบรรเทาอาการเจ็บ แห้ง หรือแตก ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะถูกใช้กับบริเวณริมฝีปากเป็นหลัก

โครงงานนี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาลิปบาล์มไขรำข้าวโดยใส่สารแคนนาบิไดออลจากกัญชา โดยไขรำข้าวไขรำข้าวมีคุณสมบัติช่วยให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวซึ่งคล้ายกับwax ตัวอื่นๆ ซึ่งเราจะทำการเปรียบเทียบกับลิปบาล์มจากขี้ผึ้ง เนื่องจากขี้ผึ้งเป็นที่นิยมมากกับการทำลิปบาล์ม และศึกษาว่าสารสกัดจากกัญชาว่าสารใดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิธีFRAP assay และ DPPH assay วัดความพึงพอใจของผู้ที่ได้ทดลองลิปของเราและวัดค่าความชุ่มชื่นโดยใช้เครื่องเลเซอร์วัดชั้นผิว