การศึกษาคุณสมบัติของเปลือกไข่และความเป็นไปได้ในการทำฟันเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อานีส โต๊ะหลง, อิรฟาน อุมา, ฮานี สเหล่ราษฎร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมหมัดริฎวาน สมานุรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบำรุงอิสลาม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสูญเสียฟันที่เกิดจาก ฟันสึก ฟันผุ หรือฟันถูกถอนลายซี่ ส่งผลต่อการบดเคี้ยวทําให้ระบบการบดเคี้ยวด้อยประสิทธิภาพ จากลักษณะทางคลินิกและ ภาพรังสี ให้การวินิจฉัยเบื้องต้นเป็นการสูญเสียมิติ แนวดิ่ง/ทำการรักษาฟื้นฟูสภาพช่องปาก โดยการใส่ เฝือกสบฟันเพื่อให้ผู้ป่วยปรับสภาพการสบฟัน สามารถแก้ปัญหาการสบฟันที่ผิดปกติให้ดีขึ้น ส่งผล ต่อระบบการบดเคี้ยวของผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ และมีรูปหน้าสมมาตรขึ้น ซึ่งรูปเเบบการรักษามีหลากหลายรูปเเบบ 1 ในตัวเลือกที่นิยมใช้ในทางการแพทย์ คือการใส่ฟันเทียม

โดยทั่วไปฟันเทียมมีราคาสูง โดยทั่วไปฟันเทียมมีราคาสูงต่อการที่จะซื้อรักษาของประชาชน หากสามารถลดราคาของฟันเทียมได้ก็จะเป็นผลดีต่อไปในอนาคต ซึ่งในเปลือกไข่มีคุณสมบัติที่คล้ายกับวัสดุในการทําฟันเทียม คือ Ca , Hydrozyapatile หากสามารถสกัดจากเปลือกไข่ก็สามารถช่วยลดราคาฟันเทียมเเละลดปัญหาขยะได้ ทางผู้จัดทําโครงงานจึงเสนอที่จะใช้เปลือกไข่เป็นวัสดุหลักในการทําฟันเทียม โดยการสกัดใช้ Hydrozyapatile จากเปลือกไข่ เนื่องจากว่ามี Ca สูงมาก ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่มีศักยภาพที่จะใช้ในการทําฟันเทียม