ศึกษาการขึ้นรูปแผ่นผ้ายืดไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดเควอซิทินเพื่อลดรอยแผลเป็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพรรณ แก้วใหญ่, ปัณชญา เยาว์มณีรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณิสา คงคาลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันด้านความสวยความงามนับเป็นสิ่งที่ผู้คนต่างให้ความสนใจและใส่ใจกันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ต่างรักความงามกันทั้งนั้น โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่รักสวยรักงามอย่างวัยรุ่นและวัยทำงาน ซึ่งแผลไฟไหม้ แผลโดนน้ำร้อนลวก แผลที่เกิดจากการผ่าตัด แผลจากสิว เมื่อแผลเหล่านี้หายแล้ว ผลที่ตามมาเลยก็คือการเกิดรอยแผลเป็น การที่แผลเป็นจะหายไปได้เองตามธรรมชาตินั้นต้องใช้เวลาโดยขึ้นอยู่กับขนาดและความลึกของแผล แต่การเป็นรอยแผลนับเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่สำคัญต่อผู้ที่มีรอยแผลอย่างมากในเรื่องของไม่มีความมั่นใจในด้านความงาม การรักษารอยแผลเป็นสามารถรักษาได้หลายวิธี เช่น การปลูกถ่ายผิวหนัง การใช้เลเซอร์ การฉีกสเตียรอยด์ ซึ่งจะต้องทำติดต่อกันหลายครั้งและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะขึ้นรูปเป็นแผ่นผ้ายืดไฮโดรเจลที่ช่วยลดรอยแผลเป็นและเปรียบเทียบปริมาณเควอซิทินในหัวหอม หอมแดงและกระเทียม เพื่อนำสารสกัดที่มีปริมาณเควอซิทินสูงที่สุดมาเป็นส่วนผสมในการขึ้นรูปเป็นแผ่นผ้ายืดไฮโดรเจล โดยกระบวนการคือ นำหัวหอมใหญ่ หอมแดงและกระเทียมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วอบให้แห้ง 60 องศาเซลเซียส 12 ชั่วโมงจากนั้นแช่ในเอทานอล 95% 12 ชั่วโมง กรองด้วยผ้าขาวบาง จากนั้นระเหยเอทานอลออกด้วยเครื่อง Rotary Evaporator ที่อุณหภูมิ 80 องศา แล้วเตรียมชั้นเจล โดย ต้มน้ำ 8 มิลลิลิตร ให้ได้อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เติมเจลาตินลงไป 2 กรัม และคนจนกว่าเจลาตินจะละลาย เติมน้ำจนกว่าจะมีน้ำหนัก 20 มิลลิลิตร หยดสารละลายกลูตาราลดีไฮด์ ปริมาณ 80 ไมโครลิตร คนให้เข้ากันและผสมสารสกัดที่พบปริมาณเควอซิทินมากที่สุด เทลงไปในแผ่นผ้ายืด นำไปเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการนำหัวหอม หอมแดงและกระเทียมมาใช้ให้เกิดประโยชน์และลดรอยแผลเป็นจากแผ่นผ้ายืดไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดเควอซิทิน