การศึกษาการหมุนจุดหนึ่ง รอบจุด n จุดบนระนาบ 2 มิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์อาภา เอกชัยศิริ, ธนดล พาหุบุตร, สุพรรษา ขันทีท้าว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อมีจุดอยู่บนระนาบตั้งแต่สองจุดขึ้นไปจนถึง n จุด จะนำจุดหนึ่งจุดมาหมุนรอบจุด n จุดนี้ด้วยมุมขนาดต่างๆ แล้วจุดนี้จะกลับมาที่จุดเดิมในครั้งที่ k ซึ่งขนาดของมุมแต่ละมุมที่ใช้ในการหมุน มีผลต่อจำนวนครั้งที่ใช้ในการหมุนเพื่อให้จุดนั้นวนกลับมาที่จุดเดิม โดยในโครงงานนี้จะใช้เมทริกซ์การหมุน(Rotation Matrix)มาประยุกต์ใช้ในการหมุนจุดที่จะวนกลับมาที่จุดเดิม ทั้งนี้ โครงงานนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี หุ่นยนต์ในการเคลื่อนที่ได้อีกด้วย