กระถางต้นไม้สำเร็จรูปจากกากกาแฟและเปลือกไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนรี เกศิสำอาง, วชิรวิชญ์ นามประกาย, เมธัส ศิริประยูรศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล, กุลธิดา ทีน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยกระถางต้นไม้สำเร็จรูปจากกากกาแฟและเปลือกไข่ มีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อนำกากกาแฟและเปลือกไข่ที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ให้อย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับกากกาแฟซึ่งกากกาแฟนั้นยังมีธาตุและสารอาหารที่จำเป็นต่อต้นไม้อีกด้วยมิใช่แค่นั้น เปลือกไข่ก็ยังเป็นการเพิ่มแร่ธาตุและทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตและยังมีคุณสมบัติในการป้องกันแมลงเช่นกัน