ชุดทดสอบโรคเบาหวานจากสารแอนโทไซยานินในข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัณฑิรา ศิริบรรณากุล, สุชัญญา ชูเกลี้ยง, เมธาวี ลีลาเลิศวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรชัย แซ่ลิ่ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีอากามากมายที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะขนมหวาน ไม่เพียงแต่คนไทยที่ชอบแต่คนต่างชาติก็ชอบเช่นกัน การรับประทานอาหารมากไป โดยเฉพาะขนมหวานที่ให้น้ำตาลแก่ร่างกาย แต่การรับน้ำตาลที่มากเกินไปจะทำให้เป็นโรคได้ โดยโรคที่คนไทยเป็นจำนวนมากเป็น คือโรคเบาหวาน

ทางผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคนี้ และได้คิดต่อว่าหากมีชุดทดสอบเหมือนชุดตั้งครรภ์ที่สามารถทดสอบได้ในเบื้องต้น สามารถช่วยในตรวจสอบและทำให้ผู้ตรวจสอบรู้ลิมิตของการกิน ทางผู้จัดทำโครงงานได้ออกแบบชุดทดสอบที่สะดวกและใช้งานได้จริง พกพาง่าย และสามารถผลิตเองได้