กล้องจุลทรรศน์ดาร์คฟิลด์แบบพกพาเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นลงบนโทรศัพท์มือถือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภนต์ มีวัฒนา, อภิวัฒน์ กระตุดนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง, พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันโลกของเรามีพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากมาย ทำให้ช่วยอำนวยความสะดวกในหลายๆด้าน เช่นด้านการทดลอง แต่กล้องจุลทรรศน์ที่มีอยู่ไม่สามารถอำนวยความสะดวกได้มากพอ กลุ่มของพวกเราจึงนำโครงงานของรุ่นพี่มาต่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหา จึงทำให้เกิดเป็นโครงงานนี้ขึ้นมา โดยกลุ่มของเราจะทำกล้องจุลทรรศน์ที่สามารถต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์และพกพาได้สะดวก

ช่วยทำให้การบันทึกรูปภาพจากกล้องจุลทรรศน์ได้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลาในการบันทึกรูป พกพาได้สะดวก และต่อยอดเพื่อนำไปใช้งานได้จริง

การทำฐานติดเลน ผสมโพลิเมอร์ Part A กับ B และคนจนเกิดเป็นฟอง รอจนฟองหาย ต่อมานำไปใส่แชมเบอร์เพื่อเอาอากาศส่วนที่เหลือออกให้หมด หลังจากนั้นในนำออกมาจากแชมเบอร์แล้วเทออกช้าๆ ใส่แผ่นอะคลิลิคบาง แล้วนำแผ่นอะคลิลิคหนามาประกบ และหนีบด้วยตัวหนีบ ขั้นตอนสุดท้ายนำไปอบทที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 นาที ต่อไปเป็นการทำเลนมีวิธีการทำคล้ายๆการทำฐานติดเลน แต่ต่างตรงขั้นตอนหลังจากเอาออกจากแชมเบอร์ไปหยดทีละหยดเพื่อสร้างเลน ถ้าอยากได้กำลังขยายมากให้หยดซ้ำๆเพื่อให้มีความนูนมากขึ้น ต่อมาคือออกแบบตัวกล้องให้เหมาะสมในการใช้งาน และปริ้นตัวกล้องด้วยเครื่องปริ้นสามมิติ วัสดุที่ใช้ ปริ้นคือพลาสติก PLA ต่อมาคือออกแบบโปรแกรมเพื่อทำแอพพลิเคชั่นที่สามารถดูภาพผ่านโทรศัพท์และมีฟังก์ชั่นในการเลื่อนสไลด์ สุดท้ายคือตรวจสอบข้อผิดพลาดและนำไปแก้ไขปรับปรุง