น้ำยาซักผ้าสารสกัดจากสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐ​นันท์​ รองพล, อรลตา ภู่จินดา, นราวิชญ์ มะลิวัลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรนภา อาจสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการจัดทำโครงงานเรื่องน้ำยาซักผ้าสารสกัดจากสมุนไพร เนื่องจากพบปัญหาในการซักเสื้อผ้า อย่าเช่นเสื้อนักเรียนที่มีสีขาว นั้นมักจะมีคราบสีเหลือง หรือสีส้ม หรือสีน้ำตาล เปื้อนอยู่ตามส่วนต่างๆของเสื้อ ส่วนมากจะพบตามรอยตะเข็บเสื้อ คอปกเสื้อ คราบที่ติดอยู่นั้นคือคราบจาก เหงื่อไคล กันแดด cologne หรือสนิม จึงเป็นที่มาของการทำโครงงานเรื่องน้ำยาซักผ้าสารสกัดจากสมุนไพร โดยการจัดทำโครงงานนี้นั้นจะทำการศึกษาว่าคราบที่พบเหล่านั้นสามารถกำจัดได้โดยใช้สารที่มีฤทธิ์เป็นกรด และทางคณะผู้จัดทำนั้นต้องการกำจัดคราบบทเสื้อและไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการลองศึกษาหาข้อมูลคร่าวๆ ได้ข้อมูลว่าสมุนไพรหรือพืชที่จะสามารถนำมาใช้ในการทำน้ำยาซักผ้านั้น ได้แก่ มะยม มะดัน และมีพืชที่มีฤทธิ์เป็นกรดอีกหลายชนิดที่สามารถนำมาทดลองใช้กำจัดคราบต่างๆบนเสื้อได้