แผ่นกรองน้ำเสียจากถ่านไม้ไผ่และขี้เลื่อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุรฉัตร มาลา, กัญญารัตน์ วรรณพัฒน์, ญาณิกา ปาวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรจิตา เศรษฐภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวันที่เราไม่สามารถขาดได้อีกสิ่งหนึ่งคือน้ำ และในชีวิตประจำวันเราต้องใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค และน้ำที่สามารถใช้ได้มีเพียงแค่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำบนโลกทั้งหมด ซึ่งในแต่ละวันมีการใช้น้ำในปริมาณมากและเกิดน้ำเสียตามมา เช่น การซักผ้า อาบน้ำ น้ำจากการล้างจาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้เกิดน้ำเสียตามมาและยิ่งทำให้ปริมาณน้ำลดน้อยลงไปอีก คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นในการทำโครงงานแผ่นกรองน้ำเสียจากธรรมชาตินั่นก็คือ ถ่านไม้ไผ่และขี้เลื่อย ซึ่งมีมาในจังหวัดเลย และยังเป็นการนำเอาของเหลือใช้ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แถมยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริง มีประสิทธิภาพ ราคาประหยัด สามารถทำใช้ได้เอง และยังเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อมอีกด้วย