การพัฒนาอัลกอริทึมในการตรวจจับสิวบนใบหน้า โดยใช้ image processing

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัมมาน อาแว, อับบาส ดือราแม, อิบรอเฮง เฮงมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮาร์ตีนี มะเซ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อตรวจจับสิวบนใบหน้า โดยใช้ image processing ร่วมกับ machine leaning มาประมวลผลในการระบุชนิด และตแหน่งของสิว เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการรักษาสิว