เครื่องทํากายภาพบําบัดแขนสําหรับมนุษย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พศวีร์ ชูเเก้ว, กฤษณพงษ์ กอบกิจ, อานนท์ณัฏฐ์ เจียมดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นานทรี หุ้นเหี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันในทั่วโลกมีการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ทําให้การออกจากบ้านเพื่อไปรักษาอาการป่วยต่างๆที่โรงพยาบาลจึงไม่สะดวกต่อการเดินทาง เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เเละเชื้ออื่นๆรวมทั้ง เสียเวลา เเละต้องใช้เจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องสัมผัสกันในการทํากายภาพบําบัด กลุ่มของพวกเราจึงคิดค้นอุปกรณ์ที่ช่วยลดการสัมผัสกับเจ้าหน้าที่เเละสามารถทําด้วยตนเองที่บ้านได้ ซึงเป็นการสนับสนุนการทํากายภาพบําบัดอยู่ที่บ้าน จึงเกิดที่มาของโครงงาน ดังนี้เนื่องจากการทํากายภาพบําบัดอาจทําให้ผู้ป่วยเกิดอาการปวดตามข้อแขน การฝึกขยับเเขนทีละน้อยก็เป็นการช่วยสนับสนุนการทํากาย ภาพบําบัดโดยการลดอาการปวดตามข้อ ทางกลุ่มของผู้จัดทําเห็นถึงปัญหาจึงได้คิดค้นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการขยับเเขน เพื่อลดอาการปวด ซึ่งวิธีเเบบนี้เรียกว่า เครื่อง CPM (Continuous Passive Motion) ของการทํากายภาพบําบัด ความสําคัญคือผู้ที่ให้การทํากายภาพบําบัดกับผู้อื่นสามารถใช้เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาเพิ่มขึ้น