สารสกัดจาวงตาลสำหรับลดการเจริญเติบโตของมะเร็งกระดูก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรวิชญ์ ดวงจินดา, กณวรรธน์ พีรสุขประเสิฐ, ธนรัตน์ อุดมพงศ์ไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์