กลยุทธ์การซื้อขายคู่สกุลเงินดิจิทัล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร ฉันทวรางค์, อนัญญา คณารักษ์สันติ, ธัญญาวรรณ ทศานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง, เอกพงษ์ หิรัญสิริสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าทั่วโลกและถือเป็นสินทรัพย์ ขณะนี้ โลกกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้น สกุลเงินดิจิทัลจึงเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญต่อสังคม สกุลเงินนี้ไม่มีตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นจึงปลอดภัยและเป็นที่นิยมมาก ปัจจุบันมีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่สำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล จำนวนมาก กลยุทธ์ที่โครงการนี้จะเน้นคือกลยุทธ์การซื้อขายคู่ กลยุทธ์นี้เดิมใช้กับการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้น แต่กลยุทธ์นี้สามารถปรับให้เข้ากับการซื้อขายในสกุลเงินดิจิทัลได้โดยจับคู่เหรียญใน 50 สกุลเงินมูลค่าตลาดรวมสูงสุดสูงสุด จากนั้นนำเหรียญทุกคู่ที่คุณได้รับ ค้นหาการรวมมูลค่า จากนั้นทดสอบกลยุทธ์กับชุดข้อมูลอื่นที่มีอยู่เพื่อทบทวนคุณภาพของกลยุทธ์และประเมินผลตอบแทนที่เป็นไปได้เพื่อดูว่าสามารถใช้กลยุทธ์นี้ในอนาคตได้หรือไม่