การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากหอมใหญ่ กระเทียม และใบหงอนไก่ฝรั่งในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพร วิศิษฎ์ศิลป์, นริศรา กมลรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม, ธณิดา วงค์พุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อแบคทีเรีย S. aureus เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่พบในผิวหนังมนุษย์ ในจมูก รักแร้ ขาหนีบ และบริเวณอื่น ๆ สามารถทำให้เกิดโรคหลากหลายตั้งแต่การติดเชื้อที่ผิวหนัง เช่นแผลพุพอง เช่น การติดเชื้อในอวัยวะต่าง ๆ เชื้อ S. aureus ยังสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นได้ เช่น โรคปอดบวม การติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อบุหัวใจอักเสบ และการติดเชื้อที่กระดูกและข้อ S. aureus แพร่กระจายโดยการสัมผัสเลือดที่ติดเชื้อหรือของเหลวในร่างกาย ส่วนใหญ่มักเกิดจากมือที่ปนเปื้อนโดยเชื้อแบคทีเรีย ทุกคนสามารถพัฒนาการติดเชื้อ S. aureus ได้ แม้ว่าคนบางกลุ่มจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีภาวะต่างๆ เช่น เบาหวาน มะเร็ง โรคหลอดเลือด กลาก โรคปอด และผู้ที่ฉีดยา ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดบางประเภท และผู้ป่วยที่ใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ในร่างกาย เช่น สายสวนส่วนกลางและสายสวน มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ S. aureus ที่รุนแรงมากขึ้น ผู้ที่ไปสถานพยาบาลและผู้พักอาศัยในบ้านพักคนชราบ่อยครั้งก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากการศึกษาพบว่า S. aureus สามารถยับยั้งได้ด้วยยาปฏิชีวนะ แต่เนื่องจากราคาที่ค่อนข้างสูงของยาปฏิชีวนะและแนวโน้มการดื้อยาของแบคทีเรียกลุ่มนี้สูงขึ้น มีงานวิจัยมากมายศึกษาการใช้สารสกัดจากพืชมาทดแทนการใช้ยารักษาที่สังเคราะห์ขึ้นจากสารเคมีเนื่องสารสกัดจากพืชมีผลข้างเคียงในการรักษาน้อยกว่ายาปฏิชีวนะ โดยสารสกัดจากพืชที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียมักจะเป็นสารจำพวกอัลคาลอยด์ แทนนิน ฟลาโวนอยด์ พบได้ในพืชพวกหอม กระเทียมไปจนถึงใบหงอนไก่ฝรั่ง แต่ยังไม่ค่อยพบการศึกษาเปรียบเทียบมากนักคณะผู้จัดทำจึงอยากที่จะนำมาเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการพัฒนายารักษาโรคหรือเวชสำอางค์เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคและแผลพุพอง อักเสบติดเชื้อต่อไป