ล้างสารพิษด้วยสมุนไพรในครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพย์เกสร ฮาเวิร์ด, ศศิตา ไชยทอง, กุลณัฐ น้อยปลิว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจวิภู เรืองศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันคนไทยมีสารพิษตกค้างมากมายในร่างกาย ที่ก่อไห้เกิดโรคร้ายต่าง ๆ จึงทำไห้ได้คิดโครงงานี้ขึ้น เพื่อมีจุดประสงค์ไห้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและร่างกายแข็งแรง ปราศจากสารพิษตกข้างในร่างกาย เพื่อที่จะมีอายุยืนยาวห่างจากโรคต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ผู้จัดทำโครงงานจึงได้คิดค้นชาสมุนไพรที่ช่วยล้างสารพิษในร่างกายและบำรุงรักษาโรคต่าง ๆ โดยใช้สมุนไพรที่สามารถหาได้ในครัวเรือน นำมาใช้ทำชาที่มีรสชาติและกลิ่นดี สามารถที่จะดื่มในตอนเช้าหรือตอนเย็น เพื่อที่จะได้มีสุขถาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคต่าง ๆ