ครีมนาโนอิมัลชันจากสารสกัดสาหร่ายสไปโรไจราและสารสกัดจากใบฝรั่งเพื่อยับยั้งการเกิดฝ้าและเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้แก่ผิว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิษณุพงศ์ กิ่งไทร, พริมมาดา ธาดาพรหม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราภา ยอดเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาเกี่ยวผิวเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไป โดยในที่นี้คณะผู้จัดทำได้มุ่งเน้นไปที่ปัญหาฝ้า อันเกิดมาจากกระบวนการสร้างเม็ดสี (Melanogenesis) ของร่างกายโดยมีเอนไซม์ที่เรียกว่า ไทโรซิเนส (Tyrosinase) ซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างเม็ดสีเมลานิน (melanin) โดยกระบวนการดังกล่าวจะส่งผลให้ผิวหนังมีสีหมองคล้ำลงและเกิดเป็นฝ้า คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาหาวิธีที่จะสามารถยับยั้งการเกิดฝ้า วิธีที่คณะผู้จัดทำสนใจศึกษาคือ การยับยั้งการเกิดฝ้าจากสาหร่ายสไปโรไจรา (Spirogyra sp.) เนื่องจากในสาหร่ายสไปโรไจราพบสารที่มีฤทธิ์ในการต้านการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เร่งฏิกิริยาในกระบวนการสร้างเม็ดสี แต่จากการศึกษาพบว่าหากนำสารสกัดจากสาหร่ายสไปโรไจราไปใช้โดยตรงจะส่งผลต่อการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactivity) และด้านชีวปริมาณ (Bioavailability) ลดลง ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขโดยการห่อหุ้มหรือการกักเก็บ หรือที่เรียกว่า encapsulasion และเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ คณะผู้จัดทำจึงได้เพิ่มในส่วนของสารสกัดจากใบฝรั่งซึ่งมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน หรือที่รู้จักกันในชื่อ สารต้านอนุมุลอิสระ ซึ่งอนุมูลอิสระเหล่านี้ จะเข้ามาทำลายโครงสร้าง และหน้าที่ของผนังเซลล์ ก่อเกิดความผิดปกติ เซลล์ถูกทำลาย และเสื่อมได้เร็ว เกิดเป็นโรคชรา หรือแก่ก่อน จึงเกิดเป็น ครีมนาโนอิมัลชันจากสารสกัดสาหร่ายสไปโรไจราและสารสกัดใบฝรั่งเพื่อยับยั้งการเกิดฝ้าและเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้แก่ผิว