กระเทียมต้านหวัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรลดา สุขชม, กชกร หมื่นชะนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการกระเทียมต้านหวัดที่ผู้จัดทำ ทำขึ้นมีจุดประสงค์คือการทดลองใช้การสกัดกระเทียมที่มีคุณสมบัติในการต้านการเกิดโรคหวัดที่เชื้อไวรัสและแบคทีเรียโดยเราได้คำนึงถึงสุขภาพของบุคคลเป็นสำคัญ และได้เห็นว่ากระเทียมเป็นพืชที่หาง่ายและสรรพคุณมากมาย โดยเราได้เห็นว่าโรคหวัดเป็นโรคที่เกิดขึ้นและติดต่อกันได้ง่าย เนื่องจากสภาพแวดล้อม การรักษาความสะอาดของบุคคล ดังนั้นถ้าเราได้ทำสารสกัดจากกระเทียมที่ลดข้อจำกัดในเรื่องของกลิ่นฉุน และรสชาติของกระเทียมแล้ว เราก็จะได้ทำให้มีร่างกายมีภูมิต้านทานมากขึ้น โดยการรับประทานกระเทียมที่สกัดมาในปริาณเข้มข้นแต่รับประทานได้ง่าย