การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากกากกาแฟมีที่ผลต่อการยับยับยั้งเชื้อราบนผ้าบุโชฟา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรวิทย์ มาสทอง, อรรชชรัณ เทวตา, ก้องกิดากร ธยามานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดา จันทร์กลั่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานเกี่ยวกับการค้นหาประสิทธิภาพจากกากกาแฟในการยับยับยั้งเชื้อราที่อยู่บนผ้าบุโชฟา

ซึ่งเกิดมาจากความสงสัยของ กลุ่มโครงงานพวกเรา มัธยมชั้นปีที่ 5 ว่าในฤดูฝนทำให้สภาพในอากาศชื้นจึงทำให้แบคทีเรียและเชื้อราเจริญเติบโต โดยเฉพาะบนผ้าบุโชฟาซึ่งจะทำให้โซฟาเสียหายและส่งกลิ่นเหม็นบางคนแก้ไขปัญหานี้โดยใช้น้ำส้มสายชูเช็ดบริเวณที่มีเชื้อรา เพื่อกำจัดเชื้อราหรือโซฟาเพื่อตากแดดเพื่อระบายความชื้น แต่ทั้งสองวิธีจะส่งผลต่อโซฟาในระยะยาว ทำให้โซฟาซีดหรือคุณภาพเสื่อมลง โครงการของเราจึงต้องหาสารสกัดที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราและไม่เป็นอันตรายต่อโซฟากลุ่มโครงงานเราจึงเลือกใช้สารกัดจากกากกาแฟ