ตู้ปลาอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภชัย รัตนวิชัย, อจิตะ ต้นเกตุ, ธนา เสมาเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากว่าผู้ที่เลี้ยงปลาภายในอาคารที่จะต้องใช้ตู้ปลาไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ มักจะต้องเสียเวลากับการเปลี่ยนน้ำ เมื่อน้ำในตู้ปลานั้นสกปรก และต้องกะเวลาที่จะให้อาหารปลา ซึ่งเมื่อเกิดเหตุจำเป็นที่จะต้องทำกิจธุระนอกบ้านเป็นเวลานาน จะทำให้ไม่สามารถให้อาหารปลาและอาจทำให้ปลาตายได้ พวกผมจะได้คิดโครงงานนี้ขึ้น เพื่อที่จะแก้ปัญหาการเปลี่ยนน้ำในตู้ปลา และการให้อาหารปลาในขณะที่ไม่ได้อยู่บ้าน โดยพวกเราจะใช้ “วงจรจับเวลาทำงาน” ในการกำหนดเวลาในการให้อาหารปลาอัตโนมัติ และใช้ “เครื่องวัดค่า BOD” เพื่อวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ ซึ่งเมื่อค่า BOD ได้บอกว่าน้ำภาพในตู้ปลาเป็นน้ำเสีย น้ำภายในตู้ปลาจะไหลลงผ่านท่อไปสู่เครื่องกรองน้ำเสีย แล้วใช้เครื่องเพิ่มแรงดันน้ำ ดันน้ำให้ไหลขึ้นออกจากท่อลงสู่ตู้ปลาอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เลี้ยงปลานั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการให้อาหารปลา เพราะ “ตู้ปลาอัจฉริยะ” นั้นสามารถให้อาหารปลาได้อัตโนมัติ และยังสามารถที่จะเปลี่ยนน้ำภาพในตู้ปลาจากน้ำเสียกลายเป็นน้ำดี อีกทั้งยังสามารถลดค่าน้ำที่จะต้องเปลี่ยนน้ำในตู้ปลา และยังสะดวกสบายแก่ผู้เลี้ยงอีกด้วย