เครื่องไล่นก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โชติรส แก้วกานก, พุทธรักษา นารีนุช, พัชรินทร์ มหานิล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ ธานี, ภัทราพร อุทธา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนาศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้วยห้องเรียน ณ อาคาร 55 ปี โรงเรียนพนาศึกษา มีนกมาเกาะบริเวณขอบหน้าต่าง และอุจาระ ทิ้งไว้ บริเวณขอบหน้าต่าง ในชั้น 2 - 4 ของอาคาร ทุกห้องเรียน พวกเราจึงเกิดความคิดในการที่จะหาวิธีไล่นก ได้ทำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการไล่นก และอุปกรณ์ที่ใช้ในการไล่นก จนมาเจอเกี่ยวกับการไล่นกด้วยเสียง ซึ่งเสียงที่นกได้ยิน จะเป็นคลื่นเสียงที่มนุษย์ไม่ได้ยิน ทำให้ไม่รบกวนนักเรียนในขณะเรียน ซึ่งเครื่องนี้เราได้ออกแบบโดยการใช้ Sensor พ่วงต่อกับบอร์ด KidBright เพื่อส่งคลื่นเสียงออกมา ซึ่งจะทำการเสียบปลั๊กไฟไว้ในห้องซึ่งเครื่องนี้จะใช้ไฟเพียง 5 V เท่านั้น