นาฬิกาป้องกันภัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ ไชยชมภู, ภูวดล แสงสว่าง, ประกาศิต เครือเเสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุทัย นิ่มเดช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการเกิดอาชญากรรมส่วนใหญ่นั้นเหยื่อจะไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเราจะมีแนวคิดที่จะออกแบบนาฬิกาที่มีปุ่มขอความช่วยเหลือเพียงแค่คุณกดปุ่มนั้นระบบจะทำการส่งสัญญาณจากไปที่โรงพักหรือส่งสัญญาณไปยังพลเมืองดีที่อยู่ใกล้ๆเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงที