แผ่นดูดซับเสียงที่มาจากใยกล้วยผสมย้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นงนภัส ธนะวดี, ฐิติชญา โยปินตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณัฐชา โนจิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมลพิษทางเสียง มีความรุนแรง และกระจายไปตามจุดต่าง ๆ ของเมืองใหญ่ทั่วไปในต่างจังหวัด หรือเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว อัตราที่เสียงถูกดูดซับในห้อง ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุม โรงภาพยนตร์หรือโรงละคร เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อหูได้

ในการทำโครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นลดระดับความดังเสียงปัญหาเสียง ผู้จัดทำจึงคิดที่จะนำเส้นใยต้นกล้วยมาผสมกับยางพาราเนื่องจาก ซึ่งเส้นใยต้นกล้วยมีเส้นใยที่เหนียว มีรูพรุน มีความทนทานโดยกล้วยที่เลือกคือกล้วยน้ำหว้าเพราะหาได้ง่าย โดยมีน้ำยางพาราซึ่งเป็นวัสดุจากพืชธรรมชาติ มีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นสูง เมื่อสัมผัสกับอากาศจะยึดเกาะดี หาได้ง่ายเป็นตัวประสานโดยทดสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมคือการทดสอบการนำความร้อน การป้องกันแรงกระแทก และป้องการเกิดเชื้อราโดยการเติมนาโนซิงค์ออกไซด์ ( ZnO )โดยส่วนผสมแผ่นวัสดุดูดซับเสียงมีส่วนผสมของเส้นใยกล้วย ผสมกับน้ำยางพารา ให้เข้ากัน

โดยการทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นวัสดุดูดซับเสียงจะทดสอบ ความพรุนของแผ่นวัสดุดูดซับเสียง การทนความร้อนโดยการนำแผ่นวัสดุ การทดสอบความแข็งแรง การเกิดเชื้อรา และสุดท้ายทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริง