อุปกรณ์กำจัดฝุ่นทำความสะอาดไส้กรองด้วยตัวเองด้วยระบบน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์ชญ จันทร์ผ่อง, กีรติ ด่านสัมฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธพร อินอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฝุ่นคืออนุภาคขนาดเล็กในอากาศซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งจากมนุษย์และจากธรรมชาติมาได้จากหลายที่ เช่น ฝุ่นจากดินที่ถูกลมพัดขึ้นมา ฝุ่นที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดใหญ่นั่นจะไม่มีผลต่อมนุษย์มากนัก เนื่องจากจมูกของมนุษย์สามารถกรองฝุ่นที่มีขนาด 10 ไมครอนขึ้นไปได้ ส่วนฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนจะสามารถที่จะเข้าสู่ปอดของมนุษย์ได้ โดยเมื่อได้รับฝุ่นขนาดเล็กไปจำนวนมากจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงเกี่ยวกับโรงทางเดินหายใจต่าง ๆ เช่น โรคหอบหืด นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการระคายเคืองในส่วนต่าง ๆของร่างกาย เมื่อฝุ่นขนาดเล็กสะสมในร่างกายปริมาณมาก จะทำให้การทำงานของปอดเสื่อมและเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีที่หลากหลายที่มีการคิดค้นขึ้นเพื่อจัดการปัญหานี้ เช่น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องกำจัดฝุ่น เครื่องปรับอากาสที่สามารถกำจัดฝุ่นได้ เป็นต้น

เครื่องฟอกอากาศและเครื่องกำจัดฝุ่นในปัจจุบันส่วนมากนั้น เมื่อใช้งานไปได้ระยะเวลาหนึ่ง ก็จะถึงเวลาที่ต้องทำความสะอาดและเปลี่ยนไส้กรองฝุ่นเพื่อรักษาความสะอาดและประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์ ซึ่งถ้าผู้ใช้งานไม่มีความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ หรือไม่มีเวลาการดูแล ก็จะสามารถส่งผลเสียต่ออุปกรณ์และตัวผู้ใช้งานเองได้

ด้วยปัญหาเหล่านี้ที่ได้พบเจอทำให้ทางคณะผู้จัดทำได้มีแนวคิดในการสร้าง อุปกรณ์กำจัดฝุ่นทำความสะอาดไส้กรองด้วยตัวเองด้วยระบบน้ำ ขึ้นเพื่อกำจัดฝุ่นและสามารถทำความสะอาดไส้กรองฝุ่นได้โดยด้วยตัวเอง