ไม้หอมสมุนไพรไล่ปลวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สลิลทิพย์ สังข์เมฆ, วีนัส พรหมรักษ์, พิชญ์สินี ภิญญานิล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพนิต คงเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันไม้เป็นวัตถุดิบที่นิยมใช้ในการผลิตโครงสร้างบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เนื่องจากมีความสวยงานเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งความต้องการไม้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเนื้อไม้มีส่วนประกอบของเซลลูโลสเป็นหลัก และเป็นอาหารของปลวกซึ่งอาศัยอยู่ทั่วไป ทำให้เกิดปัญหาการผุพังของเนื้อไม้จากการกัดกินของปลวก ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากไม้มีอายุการใช้งานสั้นลง ใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่คุ้มค่าและใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่เต็มที่ ความต้องการใช้ไม้ที่มากและอายุการใช้งานที่สั้นลงจากการกัดกินของปลวก เป็นผลให้เกิดการตัดไม้มากขึ้นเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มอัตราการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีผลิตภัณฑ์ในการกำจัดปลวกที่หลากหลายหาซื้อง่ายตามท้องตลาด แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนประกอบของสารเคมีค่อนข้างมาก อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน อีกทั้งการกำจัดปลวกยังเป็นการทำลายสมดุลทางธรรมชาติ เนื่องจากปลวกช่วยย่อยสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ต่าง ๆ ให้กลายเป็นแร่ธาตุทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช โดยเหตุนี้การกำจัดปลวกจึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

วิธีการแก้ปัญหาที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและธรรมชาติ คือการใช้สมุนไพรในการไล่ปลวก ได้แก่ ตะไคร้ ขมิ้น ใบโหรพา จากงานวิจัยของ บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด พบว่าสมุนไพรดังกล่าวมีสารที่มีฤทธิ์หยุดการทำงานของเอนไซม์ในลำไส้ของปลวกชั่วคราว

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ไล่ปลวกเพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยง โดยนำสมุนไพรมาสกัดด้วยวิธีการกลั่นไอน้ำให้สารออกมาในรูปน้ำมันหอมระเหย และนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ปลวกที่ ใช้งานได้ง่าย มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย