เจลล้างมือโดยใช้สารสกัดจากพืชท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธาวัฒน์ พรหมนิเทศ, ปิยังกูร ตรังวัชรกุล, ณัฐนันท์  ราชสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เจลล้างมือจากพืชในท้องถิ่น จัดทำขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการรักษาความสะอาดของมือของเรา เพราะปัจจุบันเกิดโรคระบาด หลายคนใช้เจลล้างมือแบบไม่ใช้น้ำกันมาก ให้ทุกคนช่วยรักษาความสะอาดของมือเรา เพราะมือของเราได้จับหลายสิ่งต่างๆมา ทำให้ในมือของเรามีเชื้อโรคติดอยู่ ทางเราจึงได้คิดสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาเพื่อจะทำให้มือเราสะอาด ถ้ามือของเราไม่สะอาด แล้วไปสัมผัสกับร่างกายของเรา เช่น ปาก ตา หรือจมูก ก็จะทำให้เชื้อโรคติดเข้าไปข้างในร่างกายเราได้ อาจจะทำให้เราเป็นโรคต่างๆได้ ดังนั้นทางเราจึงคิดที่จะทำสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมา จะสามารถใช้ได้สะดวก ทำจากของในชุมชน พกพาได้ง่าย และใช้ได้ตลอดเวลา ทุกคนจะได้มีมือที่สะอาดปลอดภัย สามารถใช้ได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย มีกลิ่นหอม ไม่ระคายเคือง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ต่อผู้ใช้เจลล้างมือนี้