เซ็นเซอร์ตรวจจับอัจฉริยะป้องกันการติดในรถ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรมฤดี ทรงนาศึก, กานติมา โปยารถ, ศิริพร บุญขวัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรมน รักษทิพย์, วัศพล สมใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ล่าสุดจากข่าวเด็กที่ถูกครูลืมไว้ในรถตู้ คือเด็กชายกองบิน อายุ2ขวบ ที่ถูกลืมไว้ตั้งแต่เวลา 07:30 น. จนมาพบตัวในเวลา 13:30 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ส่งผลให้เด็กอยู่ในอาการโคม่า และเสียชีวิตในเวลาต่อมา นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์เช่นนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีเด็กต้องเสียชีวิตอยู่เรื่อยๆ ทั้งนักเรียนที่ใช้รถโรงเรียน และจากการหลงลืมของผู้ปกครอง เหตุการณ์ลืมเด็กไว้ในรถ กลายเป็นโศกนาฏกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ที่ทำให้เด็กเล็กหลายคน ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องมาจบชีวิตเพราะความประมาท และกลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุด ในชีวิตของคนเป็นพ่อเป็นแม่ เพราะวุฒิภาวะของเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในกรณีที่ต้องมาติดอยู่ในรถเพียงลำพัง ไม่ว่าจะเป็นรถโรงเรียน หรือรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งร่างกายเด็กเล็กก็ไม่สามารถทนรับกับความร้อนและการขาดอากาศหายใจ ภายในรถที่ติดอยู่นานนับชั่วโมง ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีที่สามารถแก้ไขปัญหาความประมาทและช่วยลดเหตุการณ์ดังกล่าวได้ ซึ่งมีหลักการคือ เมื่อเปิดประตูและเดินเข้าไปในรถ ระบบป้องกันจะทำงาน โดยเซ็นเซอร์ TSC-220 (people counting sensor) ที่ติดอยู่บริเวณประตู จะทำงานและตรวจนับจำนวนคนเข้าออกได้โดยอัตโนมัติ จำนวนคนเข้าออกจะไปแสดงที่จอแสดงผลที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าคนขับ ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน จอแสดงผลจำนวนคนที่เหลือยังไม่เป็นศูนย์ เมื่อดับเครื่องยนต์และล็อคประตู ระบบป้องกันชั้นที่2 ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนจะทำงาน โดยไฟหน้ารถและไซเรนที่ติดเอาไว้จะกระพริบและส่งเสียงออกมา