้เกมการ์ดปริศนาคณิตศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐนพลศ์ เซ่งหลี, ชลเทพ จีนประสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กานดา ก้าวสัมพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเกม ผู้จัดทำพบว่าทฤษฎีเกมเป็นทฤษฎีนอกจากใช้ในทางเศรษฐศาสตร์แล้ว ยังสามารถใช้สร้างและออกแบบเกมได้ ผู้จัดทำจึงคิดที่จะสร้างเกมการ์ดที่ใช้แนวคิดของทฤษฎีเกม

ผู้จัดทำจึงเลือกหัวข้อเรื่องจำนวนและการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ผู้จัดทำพบว่าการดำเนินการทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับสูง ผู้จัดทำจึงหาแนวทางให้การเรียนบวก ลบ คูณ หาร ดูไม่น่าเบื่อ ผู้จัดทำจึงได้พบเกม Krypto ที่นำเลขโดดจำนวน 5 ตัว มาผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ช่วยให้ผู้เล่นคิดเลขได้คล่องแคล่วขึ้น แต่ในขณะเดียวกันรูปแบบการเล่นมันดูซ้ำๆ ไม่สมดุล อีกทั้งบางโจทย์อาจทำไม่ได้ และ Krypto เป็นเกมคณิตศาสตร์ที่เล่นคนเดียว ไม่มีการแข่งขัน นอกเสียจากแข่งกันหาผลลัพธ์ให้เร็วที่สุด

ผู้จัดทำจึงได้นำแนวคิดของการ์ดเกมและทฤษฎีเกม มาดัดแปลงกับ Krypto เป็นการ์ดเกม Mathemagic นอกจากผู้เล่นจะต้องใช้ความรู้คณิตศาสตร์เข้ามาใช้แล้ว ผู้เล่นจะต้องใช้ไหวพริบเพื่อที่จะเอาชนะอีกฝั่งให้ได้ โดยนำรูปแบบความสามารถจากการ์ดไฟท์อื่นๆ มาประยุกต์ให้เข้ากับการ์ดเกมนี้เพื่อให้มีความซับซ้อนในการเล่น และเพิ่มภาวการณ์แข่งขันให้ผู้เล่นได้สนุกมากขึ้น