โครงงานบำบัดดินด้วยพืชตระกูลทานตะวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริศณา ศิริรัตน์, ธนพร คงประสม, ภัทรพล ช่วยชนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรารักษ์ สังข์พราหมณ์, ดวงดารา สมบัติมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้นส่งผลเสียต่อทรัพยากรบริเวณพื้นที่รอบๆโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งเเวดล้อมทั้งทางดิน น้ำ อากาศ พืช ตามมา ในปัจจุบันการจัดการปัญหาสารตะกั่วที่ตกค้างปนเปื้อนอยู่ในดินนั้นไม่ถูกเเก้ปัญหาตามหลักวิชาการอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการสะสมของสารตะกั่วมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดปัญหาต่อทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์เลี้ยงเเละพืชพันธุ์ทางการเกษตรตามมา จากปัญหาดังกล่าว ทางคณะผู้จัดทำจึงหาเเนวทางในการฟื้นฟูเเละบำบัดสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในดิน โดยเลือกใช้พืชตระกูลทานตะวันในการบำบัดดินได้เเก่ ต้นทานตะวัน ต้นดาวเรือง เเละต้นบานชื่น ในระยะเวลาการทดลองเพียง 10 วัน จากนั้นนำดินที่ผ่านการบำบัดด้วยพืชตระกูลทานตะวันทั้ง 3 ชนิดมาทดสอบวัดค่าสารตะกั่วภายในดิน โดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ตรวจหาคลื่นสารตะกั่วภายในดิน แล้วนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของดินที่ผ่านการบำบัดมาจาดพืชตระกูลทานตะวันทั้ง 3 ชนิด