ชาเปลืกแก้วมังกร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรภพ ชนะสิทธิ์, เบญญาภา สมานชาติ, กัญญาพัชร จันทร์กระจ่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติชัย ด้วงเอียด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาจากเปลือกแก้วมังกรมีที่มาจากการนำเปลือกแก้วมังกรที่เหลือจากการรับประทานและมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านการทำชา ซึ่งมีสารในชาเปลือกแก้วมังกรที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเบต้าไซยานิน เบต้สแซนทิน และแอนโทโซยานิน การหาสารแต่ละชนิดจะผ่านวิธีการสเปกโทรกราฟีจากเครื่องโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง การทดลองจะแบ่งวิธีการทำ 3 แบบ ได้แก่ การชงชาน้ำร้อน การชงชาน้ำเย็น และการชงชาในน้ำอุณหภูมิห้อง เพื่อหาวิธีการชงชาที่ได้ปริมาณสารที่ต้องการสูงสุด เพื่อให้ได้ประโยชห์สูงสุดของการรับประทานชาจากเปลือกแก้วมังกร