ไส้หมอนจากเส้นใยผักตบชวาและเส้นใยฝ้าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภร ธนานิมิตกิจ, ชฎารัตน์ ก้อนคำ, พัทยากรณ์ อินปาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อเราตื่นขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะพบกับปัญหาการปวดเมื่อย ทำให้ทางคณะผู้จัดจึงได้แก้ปัญหาโดยทำนวัตกรรมชื่อว่า ไส้หมอนจากเส้นใยผักชวาและเส้นใยฝ้าย