เครื่องบินบังคับหลบสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รวิภา ถมยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิภักดิ์ ศรีจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเครื่องบินบังคับด้วยวิทยุเป็นกิจกรรมเสริมอีกชนิดหนึ่งที่ สพฐ. ให้การสนับสนุนและจัดให้มีการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในทุกปี ซึ่งการฝึกซ้อมในโรงเรียนอาจเกิดอันตรายจากการที่เครื่องบินพุ่งเข้าชนผู้คนที่อยู่ในบริเวณสนามได้ โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหน้าของทิศทางการบิน โดยมีการทำงานคือ จะใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับและส่งข้อมูลมาประมวลผลยังหน่วยประมวลผล เมื่อพบสิ่งกีดขวางที่อยู่ในระยะใกล้และมีโอกาสที่เครื่องบินจะพุ่งชน หน่วยประมวลผลส่งสัญญาณการควบคุมแทนการควบคุมที่มาจากสัญญาณวิทยุในทันที ทำให้เครื่องบินบินหลบสิ่งกีดขวาง และเมื่อไม่พบสิ่งกีดขวาง เครื่องบินก็จะหันกลับมาใช้การควบคุมจากสัญญาณวิทยุอีกเช่นเดิม ซึ่งจะช่วยลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดฝันได้ขึ้นได้ หรือหากสิ่งกีดขวางนั้นเป็นต้นไม้หรือสายไฟฟ้าก็จะทำให้อัตราการพังของเครื่องบินบังคับลดน้อยลงไปได้อีกด้วย