อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไกร นฤพรเมธี, รัชชานนท์ ไชยมิตร, ณภัทร ยอดสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตฤณ สุขฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสำรวจในปี พ.ศ.2561 ชี้ให้เห็นว่า ประชากรผู้พิการทางสายตา มีจำนวนมากถึงร้อยละ 3 ของประชากรโลก ผู้คนเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ทำให้มีโอกาสประสบอุบัติเหตุสูง โดยในปัจจุบัน ได้มีการผลิตเครื่องมืออำนวยความสะดวกผู้พิการทางสายตามากมาย โดยที่เราเห็นกันเป็นประจำก็คือ ไม้เท้านำทางผู้พิการทางสายตา แต่ไม้เท้านั้นก็คงยังตอบโจทย์ได้ไม่เพียงพอ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุสูง และยังไม่สามารถรู้ได้ว่าวัตถุด้านหน้าคืออะไร ผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่สำคัญ แต่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างไม่ดีพอ คณะผู้จัดทำจึงได้มีความคิดที่จะสร้างสรรค์อุปกรณ์อำนวยความสะดวกผู้คนเหล่านี้โดยการนำความรู้ทาง คอมพิวเตอร์วิทัศน์ และสาขาอื่นๆมาสร้างสรรค์เป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ นั่นก็คือหมวกที่มีเซนเซอร์วัดระยะอินฟราเรดสำหรับตรวจจับระยะวัตถุเมื่อเข้าใกล้ทางด้านหน้า ด้านซ้าย ขวา และมุมก้มสำหรับตรวจจับวัตถุที่ต่ำกว่าระดับสายตาและบันได เมื่อเซนเซอร์หน้า ซ้าย และขวา ตรวจเจอวัตถุในระยะ 1 เมตร จะทำให้มอเตอร์สั่นทำงานที่ด้านหน้า ซ้าย และขวาของศรีษะ ส่วนเซนเซอร์ตัวก้มนั้นมีหน้าที่ในการตรวจจับวัตถุที่ระดับต่ำกว่าสายตาความสูง 60 เซนติเมตรขึ้นมา เซนเซอร์ตัวก้มจะทำมุม 45 องศากับแนวระดับ ติดอยู่บริเวณด้านหน้าของหมวก เมื่อเซนเซอร์ก้มตรวจจับวัตถุในระยะ 140 เซนติเมตร มอเตอร์ที่ติดอยู่ด้านหลังของหมวกจะสั่นค้าง ถ้าเซนเซอร์ก้มตรวจจับระยะมากกว่า 200 เซนติเมตร แสดงว่าด้านหน้ามีบันไดหรือทางลาดลง มอเตอร์หลังจะสั่นเป็นจังหวะ นอกจากนี้ยังมีการนำการเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการระบุวัตถุในภาพที่ได้รับผ่านกล้องที่อยู่ด้านหน้าของหมวกและแจ้งเป็นเสียงพูดให้ผู้พิการทางสายตาผ่านหูฟังเพื่อให้ทราบว่าวัตถุข้างหน้าคืออะไร ทางผู้จัดทำคาดว่า อุปกรณ์นี้จะสามารถช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้ใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้น ลดอุบัติเหตุให้น้อยลงไปอย่างมาก และสามารถนำไปใช้งานได้จริง ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงได้ไม่ยาก