การเพิ่มประสิทธิภาพนาโนเคราตินเพื่อบำรุงผมเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณวิชญ์ ตั้งกิจศิริโรจน์, พิม โชติณภาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา มณีสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เคราตินถูกใช้อย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม ซึ่งโดยทั่วไปจะผสมกับสารเคมีฟอร์มัลดีไฮด์ที่มีความสามารถในการแทรกซึมเข้าสู่เกล็ดผม อย่างไรก็ตามหากมีสารเคมีดังกล่าวสะสมเป็นจำนวนมากอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และโรคอื่นๆตามมาได้ ด้วยเหตุนี้ ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการทำเคราตินจากเส้นผมเหลือใช้ให้เป็นอนุภาคนาโน เพื่อให้แทรกซึมเข้าสู่เกล็ดผมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสกัดเคราตินด้วยกรดไธโอไกลโคลิค อีกทั้งยังทำอนุภาคนาโนของสารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้าน 4 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้ มะกรูด ว่านหางจระเข้ และอัญชัน ซึ่งสกัดโดยคลอโรฟอร์ม เอทานอลและน้ำ แล้วนำไปผสมในผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยในการบำรุงเส้นผมให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะผู้จัดทำยังสนใจศึกษาอัตราส่วนระหว่างอนุภาคนาโนของเคราตินและสารสกัดจากสมุนไพรที่เหมาะสมที่สุดอีกด้วย